Używamy Cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Dalesze korzystanie z tego serwisu oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności

Zamknij

15 - 24/06/2018

akcja viralowa Zostań Ministrem Kultury
Galeriaakcja viralowa Zostań Ministrem Kultury

Wraca temat niewypłaconej dotacji przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego festiwalowi Malta w 2017 roku. Ekspertka ONZ ds. praw człowieka – Karima Bennoune – wyraża obawę, iż osłabienie wolności w dziedzinie kultury zagraża bogactwu życia kulturalnego w Polsce. Sprawozdawczyni podkreśla, że rolą ministerstwa powinno być gwarantowanie bogatego życia kulturalnego a nie narzucanie orientacji politycznej.

Karima Bennoune, Specjalna Sprawozdawczyni Narodów Zjednoczonych w dziedzinie praw kulturalnych odbyła 12-dniową wizytę w Polsce – napotkała na pozytywne i negatywne sygnały dotyczące m.in. życia kulturalnego i społeczeństwa obywatelskiego.

W raporcie, który ukazał się po jej wizycie wskazano m.in.: „Specjalna Sprawozdawczyni spotkała się jednakże z innymi jeszcze obecnymi i byłymi dyrektorami instytucji kulturalnych, którzy znaleźli się pod podobną presją na dostosowanie się do narzuconej wizji. W przypadku festiwalu teatralnego Malta w Poznaniu, dezaprobata dla doboru repertuaru przełożyła się na nieudzielenie organizatorom zatwierdzonego uprzednio dofinansowania. Jasnym jest, że rolą ministerstwa jest w tym kontekście zapewnienie różnorodności ofert i programów oraz możliwości korzystania z prawa wolności badań naukowych i twórczości artystycznej jako gwarancji bogatego życia kulturalnego, a nie narzucanie orientacji politycznej programom kulturalnym w celu stworzenia monokultury".

Przeczytaj raport Specjalnej Sprawozdawczyni Narodów Zjednoczonych w dziedzinie praw kulturalnych Karimy Bennoune

W 2017 roku po wypowiedziach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego, który zadeklarował w mediach, że „Malta” nie otrzyma dotacji przyznanej na mocy umowy z 2016 r., ponieważ kuratorem programu jest Frljić, publiczność i przyjaciele festiwalu okazali gest solidarności. Festiwal odbył się dzięki mobilizacji środowisk artystów i ludzi kultury – Mariusz Wilczyński, wybitny polski animator i rysownik zainicjował Aukcję na rzecz festiwalu przekazując na licytację swoją pracę „Psy szczekają, karawana idzie dalej” oraz dzięki uruchomionej akcji crowdfundingowej na portalu wspieramkulture.pl Zostań Ministrem Kultury udało się zebrać obiecaną ministerialną kwotę, której festiwal nie otrzymał. [Poznajcie fakty]

Okoliczności te zmusiły nas do podjęcia koniecznych działań prawnych i wystąpienia na drogę sądową. W dniu 5 czerwca 2018 roku złożyliśmy pozew o zasądzenie od Skarbu Państwa przyznanego nam dofinansowania. Fundacja wypełniła wszystkie warunki zawartej umowy, co czyni odmowę wypłaty dofinansowania bezzasadną.

W sprawie pro publico bono reprezentuje nas Helsińska Fundacja Praw Człowieka, mec. dr. Wojciech Marchwicki i mec. Przemysław Tacij z kancelarii prawnej Hogan Lovells. Sprawa jest w toku.